Resursbloggen

Resursbloggen

Välkommen till Resurs- Respekt för Sjuka och Utsattas Rätt i Samhället

Nätverket Resurs, "Respekt för Sjuka och Utsattas rätt i Samhället", är ett landsomfattande nätverk för försvar av de som drabbats av tillfällig eller kronisk sjukdom!

Vi kräver att vårt människorvärde inte ska vara bundet till vår arbetsförmåga!

Vi anser att sjukförsäkringen är en basal del i ett civiliserat samhälle!

Vi vägrar att skämmas för vår mänsklighet!

Vi vägrar att låta oss skrämmas till tystnad!


Påskuppropet har återuppstått!

Påskuppropet!Posted by Resursbloggaren Mon, March 31, 2008 08:05:46

På tredje dagen har Påskuppropet återuppstått från bloggdöden! smiley

Och nu brinner det i knutarna!!

----------------------------------

Resurs lanserar:

Påskuppropet mot hotande försämringarna i socialförsäkringssystemen.

Resurs: "Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället" är ett landsomfattande nätverk vars syfte är att försvara respekten för Sveriges sjuka och utsatta!

-----------------------------------

Vi vill öka förståelsen för varandra genom att sprida kunskap om:
* olika psykiska funktionshinder och psykiska sjukdomar
* modern forskning inom neurovetenskap och psykologi
* moderna metoder om hur man kan lyssnar och stöttar varandra


Vi anser att Sverige inte har råd att nedmontera sjukvård och socialförsäkringar mer!

Socialförsäkringar och sjukvård är oerhört lönsamma:
* Trygga människor är mer kreativa och effektiva på sina arbeten
* God, rättvis och mänsklig vård minskar risken för utslagning
* Konsekvenserna av underbehandlad psykisk sjukdom är enorma i form av
minskad produktivitet, missbruk, självmord, våld, bristande föräldraskap är enormt kostsamma


Vi försvarar alla människors värde oavsett yrke, beteende, handikapp eller funktionshinder

* Vi verkar för en god och mänsklig kultur inom sjukvård och socialförvaltning
* Vi månar särskilt om vårdpersonalen, "slutkörd" personal orkar inte vara empatisk och riskerar själv att bli sjuk


Vi belyser kränkningar och övertramp mot människor med psykiska funktionshindereller psykiska sjukdomar
* Orättvisa begränsningar i tillgång till samhället lyfts upp till ytan liksom kränkningar i media och politik

--------------------------------

Förslaget om de nya sjukförsäkringsreglerna (Ekonomisk OTRYGGHET vid sjukdom och handikapp) kommer att lå hårt mot Sveriges Sjuka men kommer också indirekt att drabba all kommunal verksamhet och öka sjukvårdens arbetsbörda!!


Vi behöver ditt stöd! Vi ber inte om pengar, bara ditt egna inlägg i debatten.
Du får vara anonym! Tveka inte, gör din röst hörd, ju fler vi är desto bättre!

-------------------------------
DU ÄR VÄLKOMMEN ATT VARA MED!! Kommentera här nedan eller maila mailto: resurs@resurs.be REDAN IDAG!! Obs, det är bråttom, SNART kan det vara för sent!

OBS! Du glömmer väl inte att tipsa alla du känner!!

Andra bloggar om: påskupproret påskuppropet pingst vår sjukförsäkring utslagning alliansen moderaterna kristdemokraterna centern folkpartiet miljöpartiet kommuner handikapp funktionshinder omsorg svaga utsatta riksdagen engagemang samhälle vänsterpartiet miljöpartiet socialdemokraterna sommartid knuff försäkringskassan

  • Comments(16)//bloggen.resurs.be/#post6

Vad händer nu med sjukförsäkringen?

Påskuppropet!Posted by Resursbloggaren Mon, March 31, 2008 07:58:15

Om några veckor kommer riksdagen att votera om årtiondets största fråga, som kommer att påverka alla som bor i Sverige, friska som sjuka, unga som gamla!

Hur då menar du?

Människor i arbetsför ålder förlorar en vettig sjukförsäkring, dvs det vi betalt skatt för i alla år!

Staten vältrar över sina kostnader (försäkringskassan) på kommunerna (socialbidrag)! Kommunernas egen verksamhet (barnomsorg, skola, äldreomsorg, meningsfull sysselsättning för sjuka, bibliotek, parkförvaltning, öppna förskolor mm) får maka på sig!

Gifta/samboende utförsäkrade kvinnor (och män) förlorar egen försörjning! Man kan inte få socialbidrag om maken kan försörja en. Tala om Back-lash för svenska kvinnor!


Vad händer nu med lagförslaget egentligen?


I torsdags inlämnade Cristina Husmark Pehrson regeringens propostion till riksdagen.

I fredags hölls debatt om propostionen i riksdagen Läs

Nu har riksdagens ledamöter 15 dagar på sig att lämna in motioner (förslag i frågan)

Under tiden bereds frågan av riksdagens socialförsäkringsutskott.

När de är klara (någon gång under våren) med sin beredning sker omröstning i kammaren. DÅ ÄR DET KÖRT!

Den 1/7 2008 förväntas de nya skärpta reglerna träda i kraft


Men vad kan DU göra?

1. Upplys alla du känner om att detta kommer att påverka dem!

Sjukförsäkringen slaktas!

Det kommer att påverka dem även om de är friska nu. Förvänta er ingen återställare av nästa regering, det blir det inte.

2. Håll dig informerad

På Resurs försöker vi alltid bidra med källor, både offentliga och berättelser från verkligheten! Lita inte på DN, de är väldigt partiska i denna fråga!


3. Stöd Påskupproret. Vi behöver ditt stöd tills frågan är avgjord i riksdagen!
Låt er inte luras av att det är tyst om frågan i media.

4. Skriv på protest listan och tipsa alla du känner! Listorna kommer att överlämnas IRL fortlöpande under våren! Du får gärna följa med och lämna in veckans påskägg till Riskdagen!

5. Var rädd om dig och ha en trevlig dag!

6. Hitta på kreativa sätt att påverka politikerna, tipsa Resurs!

  • Comments(2)//bloggen.resurs.be/#post5

Protestlista inlämnad

Påskuppropet!Posted by Resursbloggaren Mon, March 31, 2008 07:14:18

Igår överlämnades Resurs första prostestlista till Gunnar Axén ordförande i riksdagens Socialförsäkringsutskott. I morgon förväntar vi oss att Cristina Husmark Pehrson presenterar Socialdepartementes förslag "Rehabiliteringskedja", som namnet till trots inte alls handlar om rehabilitering utan utförsäkring!

Regeringen har ett dessutom ett "ambitiöst" program framför sig på sjukförsäkringsfrågan under våren. Det är omöjligt att veta vad de olika förslagen kommer att innebär, det blir ju inte bättre av att Cristina "Hal som en ål" dessutom gör allehanda märkliga utspel i media. Inom medicinen är man noga med att utvärdera effekten av en behandling innan man sätter in nästa, här tycks man vilja göra tvärtom, ändra allt på en gång.. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Regeringen har ingen trovärdigt kvar inom sjukförsäkringsområdet, och det ända rimliga vore att den bred barlamentratisk utredning tillsattes för att se över hela sjukförsäkringssystemet! Och det första är rimligen att identifiera vad problemen är med dagens system och vilka mål man vill uppnå med en revision!

Efter denna långa ingress vill jag säga, fortsätt värva medlemmar till Påskupproret! DET ÄR BRÅTTOM!! Voteringen i riksdagen sker om några veckor


I dag har vi, Resurs, lagt ett påskägg med våra protester på socialförsäkringsutskottets bord. Jag tror att det kommer att bli fler ägg!! Påskuppropet lever vidare!

  • Comments(0)//bloggen.resurs.be/#post4

Öppet brev till Sveriges Riksdag!

Påskuppropet!Posted by Resursbloggaren Mon, March 31, 2008 06:51:29
Jag har arbetat 25 år med arbetsrelaterad rehabilitering, 10 år inom företagshälsovård och 15 år på polismyndigheten som personalkonsulent, i arbetet ingår bl.a. att delta i arbetsrelaterad rehabilitering. Jag har arbetat på stora mentalsjukhus på den gamla onda tiden. Jag är utbildad mentalskötare, socionom., har vidareutbildning från Arbetarskyddsstyrelsen för beteendevetare och är kognitiv terapeut.

Jag har ingen lust att engagera mig i politik men däremot i etik.


Under dom senaste åren har jag känt förtvivlan över hur samhället sviker sina medborgare. Förslaget till förändringar i sjukersättningssystemet genomsyras av förakt för sjukdom och förakt för svaghet. Den desinformation som föregått förslaget är vidrig. I min vildaste fantasi trodde jag inte att politiker och myndigheter i Sverige medvetet skulle manipulera information vilket dom uppenbart har gjort när det gäller socialförsäkringen. Dom har utmålat svenska folket som bedragare och lathundar och dom som är sjuka i vissa sjukdomar är egentligen inte sjuka alls. Propagandan har haft avsedd verkan. Det är många som tror på att svensken i allmänhet är lat och bedragande. När man frågar folk tror dom att andra är sjukskrivna i onödan och missbrukar systemet men inte dom själva och deras familjemedlemmar.


Rädslan att behöva vara sjukskriven är utbredd. Det finns dom som låtit sig skrämmas av Försäkringskassans behandling och hellre arbetar ihjäl sig än låter sig sjukskrivas. Det finns också en rädsla för vad andra skall tycka, rädda att inte omgivningen inte skall "tro att dom är sjuka" och behöver en sjukskrivning. För de flesta människor är det viktigt att vara accepterad/uppskattad av sin omgivning, att bli förskjuten eller ogillad av flocken är smärtsamt.


Desinformationen har också bidragit till en attitydförändring till sjukdom och svaghet. Nyligen var jag på en information om förslagen om förändringar i sjukersättningssystemet. Kvinnan från Försäkringskassan som stod för informationen ironiserade över sjuka människor. Snackade om kvinnor som "parkerat" sig på 25 % sjukskrivning, människor som drabbades av sorg och arbetsoförmåga då gamla föräldrar eller husdjur dött. Hon uppmanade arbetsgivarna att ifrågasätta läkares sjukintyg och inte betala ut ersättning. Hela informationen genomsyrades av förakt och cynism och det var förfärligt att lyssna till. Men det som var ännu mer förfärligt var att jag var den enda som reagerade.


Jag har som sagt jobbat många år med rehabilitering i arbetslivet. Jag försöker dra mig till minnes hur många som jag tycker varit sjukskrivna och hemma utan anledning. Visst jag har mött några stycken men dom är inte många. Dom senare åren tycker jag att problemen med sjuknärvaro däremot har ökat. Många som är ute i arbetslivet är i väldigt psykiskt och fysiskt sårbart skick. Dom medicinska framstegen gör att människor som tidigare pensionerades eller dog, kan idag behandlas med framgång. För den skull är det ju inte så att de att de är helt återställda. Vi har numera stora möjligheter att arbeta ihjäl oss medan vi äter magsårsmedicin, blodtrycksmedicin, antidepressiva mm. Flera överlever allvarliga hjärtsjukdomar och tumörsjukdomar. Dessa människor får leva med en sårbarhet som ibland varar resten av livet. Arbetslivet har svårt att ta vara på dessa människor.


Ett annat problem är att människor inte får ordentlig utredning och därmed inte heller rätt diagnos eller adekvat behandling. Detta gäller främst psykiska sjukdomar och värktillstånd. Jag har sett många innehållslösa sjukskrivningar men det är inte sak samma som att dessa människor varit arbetsföra.

Regeringen visar med sitt förslag ett förakt för medborgarna. Socialförsäkringssystemet kanske bör förändras men man gör inte det med hjälp av desinformation och manipulation. Folk är inte så dumma som Regeringen tror och framförallt inte så lata och tjuvaktiga som ni framställer dom.


Resurs presenterar härmed sin nya serie "Från mitt perspektiv", med våra medlemmars och sympatisörers egna erfarneheter från "utanförskapets Sverige" - Välkommen in från kylan! Du får också bidra, maila resurs@resurs.be med ditt bidrag!

Och stort tack till GW som berättar om sina erfarenheter: Författarinnans namn är känd av Resurs


  • Comments(0)//bloggen.resurs.be/#post3

Kommentarer till inlägget

Påskuppropet!Posted by Resursbloggaren Mon, March 31, 2008 06:48:52
Postat av: GW Bra skrivet.
Jag har under åren träffat många sönderstressade människor. En del av dessa reagerar fel och blir inte hjälpta av medicin. De får bara biverkningar. Det kan från visst håll tolkas som brist på vilja att ta emot hjälp. 2008-mar-19 @ 17:16 Postat av: Mumlan

Det bästa inlägg jag läst på länge!! Synd bara att våra ministrar inte har den här kunskapen.

2008-mar-19 @ 17:49
URL: http://isanningensnamn.blogsome.com/ Postat av: Bryt

GW: jobbar du själv inom vården? Det hade varit jätteintressant att läsa en längre text av dig kring det här!

Resurs: detta skall genast rekommenderas hos oss!! Oerhört bra inlägg.

2008-mar-19 @ 21:28
URL: http://psykbrytet.blogg.se Postat av: GW

Vill inte vara offentlig. Har 25 års erfarenhet av arbetsrelaterad rehabilitering och arbetsmiljöarbete. Har gedigen akademisk utbildning och är verksam hos en stor arbetsgivare. Skulle vilja hitta ett forum där jag kan uttrycka mig utan att jag som person behöver hänga ut mig.

2008-mar-19 @ 22:52 Postat av: Resursbloggaren

Hej GW, Mumlan och Bryt! Tack för er uppmuntran, det gläder mig verkligen att ni tycker inlägget blev bra. GW- du har kommit helt rätt, om du mailar mig (resurs@resurs.be) så kan jag hjälpa dig att antingen uttrycka dig här eller komma igång med en egen blogg. Mumlan, tack för ditt förslag att sprida kunskapen till ministrar och riksdagsledamöterna direkt! Hoppas de också gillar inlägget. Psyk/bryt- vad vore jag utan er!
Resursbloggaren

2008-mar-19 @ 23:00
URL: http://resurs.blogg.se Postat av: Bryt

Du är självklart allt i dig själv nog, min resurs!

GW: jag menade alls inte att du skulle hänga ut dig, men det är intressant att höra vad du jobbat med- det ger dina synpunkter en helt annan tyngd, oavsett vem du är- att du har erfarenhet från arbetslivet när det gäller detta är värdefullt, anonym eller ej.

2008-mar-19 @ 23:19
URL: http://psykbrytet.blogg.se Postat av: GW

Lugn Bryt!
Tog inte ditt inlägg som en förolämpning. Uppskattade det och det gav ju uppslag till hur jag kan få uttrycka min kunskap och erfarenhet. Samlar mig. Hör av mig.

2008-mar-19 @ 23:41 Postat av: Bryt

Ja, erfarenhetens röst behövs i debatten. :)

2008-mar-20 @ 00:47
URL: http://psykbrytet.blogg.se Postat av: Mona N.

I vissa avseenden ett bra inlägg, men jag känner inte alls igen mig i beskrivningen av hur insjuknandet i utmattningsdepression förlöper; detta att man skulle sakna självinsikt om vart man är på väg, att man ignorerar varningssignalerna, vägrar vila, vägrar låta sig sjukskrivas, att man lider av "duktig flicka"-syndromet, är överambitiös, har prestationsångest, slarvar med sömnen osv.
För mig var det tvärtom. Roten till det onda var svår ständig sömnlöshet, utvecklad under gymnasietiden, och som inte hade någonting med mitt beteende att göra, utan istället var resultatet av långvarigt hårt slitage under uppväxtåren, pga. en hårt ansträngd familjesituation med kronisk brist på pengar, kronisk sömnlöshet med alkoholmissbruk som följd hos min far, olösbara konflikter m.m., utan socialt och känslomässigt vuxenstöd från släkt osv. Denna psykologiska överbelastning och kroniska stresspåslag utan tillfällen till regelbunden återhämtning resulterade i förslitning och kronisk inre stress inom mig, vilket i sin tur tog sig ett konkret uttryck i grav sömnlöshet efter 12 års slitage.
Jag var normalt ambitiös i skolan och var sällan nervös inför prov. Jag var oerhört stark som barn, klarade mig bra, varför jag sällan uppfattades som det hårt utsatta barn (utan syskon eller släkt som brydde sig). Därför uteblev stödet.

Som vuxen har jag aldrig ignorerat behovet av återhämtning, tvärtom har jag gett sömnen hög prioritet, (liksom min far gjorde), och jag hade djup självinsikt om vart jag var på väg, att jag höll på att ta slut på alla plan. Jag ville bli sjukskriven för att orka ta itu med sömnlösheten, men läkarna vägrade sjukskriva mig, eftersom det inte fanns någon bakomliggande sjukdom eller ens psykiska problem i botten, så jag tvingades fortsätta arbeta heltid med fem nästan helt sömnlösa nätter per vecka, jag tömdes på psykisk energi, maldes ner i den kvarn som Arbetslinjen utgör i det ingenmansland som medicinska gråzoner utgör mellan friskt och sjukt. Jag hade djup självinsikt och gav vila hög prioritet, försökte sova men kunde inte, vilken sömnmedicin jag än tog (enda hjälp som gick att få i mitten av 80-talet), men jag vägrades en time-out medan tid fanns att läka ut den förslitningsskada som först svåra uppväxtvillkor, sedan kronisk sömnlöshet hade orsakat i min hjärna.
Genom att vägras korttidssjukskrivning, blev jag såsmåningom långtidssjukskriven med svåra stresskador i hjärnan (som bara jag själv insåg att jag hade!), sedan fick jag sjukbidrag, och efter det godtog jag förtidspension av rent krass självbevarelsedrift; för att slippa bli kränkt och ifrågasatt, av läkare och försäkringskassa.
Först satt jag i ett socioekonomiskt skruvstäd (tvingas arbeta utan sömn), sedan hamnade jag i en kvarn (sjukskrivningsprocessen med felaktiga diagnoser), därefter inlåst i "järnbur" (förtidspension), där jag aktar mig noga att företa mig någonting som kan indikera "viss arbetsförmåga". Blir minst sagt störd av den schablonbild av sömnstörda och utbrända, som ständigt kablas ut i media, allt skitsnack om slarv med sömn som allehanda sömnexperter kommer med. Det är inte konstigt att sjukskrivningsreglerna stramas upp för denna typ av diagnoser, när sömn- och stressexperter generaliserar övermåttan beträffande orsak och verkan, och får det att framstå som att såväl sömnproblem som dess konsekvens: utbrändhet, i grund och botten är livsstilsrelaterat, dvs. självförvållat.

2008-mar-25 @ 12:32
URL: http://radikalsystemkritik.se/weblog

  • Comments(0)//bloggen.resurs.be/#post2

Lättare psykiska problem, socialförsäkringsministern?

Påskuppropet!Posted by Resursbloggaren Mon, March 31, 2008 06:45:38
Socialförsäkringsminster Cristina Husmark Pehrson har deklarerat att "lättare psykiska problem" inte ska kunna leda till sjukskrivning. DN fyller i att "att det gått inflation i sjukdomsbegreppet, lidandet och den självupplevda arbetsoförmågan är inget man löser genom att strama upp reglerna efter ett års sjukskrivning. Det måste lösas genom att försäkringskassan underkänner sjukskrivningen dag ett."

Detta synsätt speglar dock en stor okunnighet både om psykiatriska problem och långtids-sjukskrivningarna Man tycks resonera så, att om personen inte blir sjukskriven dag ett, så blir den inte heller långtidssjukskriven. Logiskt. Men hur stor andel av alla korta (1-2 veckor) sjukskrivningar blir till långtidssjukskrivningar?? Försäkringskassan har statisitken, men jag vågar säga att det är extremt få. Och hur stor andel av dessa långtidssjukskrivningar är omotiverade och felaktiga. Ingen vet. Däremot vet vi att kraven på arbetstagarna ökade kraftigt under 1990- talet och att de som inte klarade att anpassa sig till de nya kraven slogs ut, antingen genom sjukdom eller till arbetslöshet. Men huvuddelen av dessa som drabbades av "utanförskap" är nu i pensionsåldern och för dem behövs därför knappast "resursjobb" eller strängare regler.

För de idag problematiska grupperna, dvs de som riskerar långtidssjukskrivning/ eller utslagning från arbetsmarknaden inom ett par år, ser situationen helt annorlunda ut. Här är sjuknärvaron ett mycket större problem än sjukfrånvaro. Den svenska ekonomin går bra, det råder brist på arbetskraft. Företagen går på hög varv. Folk pressas att jobba över. Barnafödandet har ökat kraftigt, därmed också hushållens arbetsbörda och störd natt sömn. Den kroniska, lågmälda stressen finns överallt. Dessutom pressas man av otryggheten som skapas av förändringarna i trygghetssystemen. En del känner sig modlösa. Jag håller med om att denna vardagsstress och modlöshet inte är ett skäl för sjukskrivning, och jag tror inte att det är många som heller söker bli sjukskriva för det.

Den del av befolkningen som är mest ambitiöst lagda däremot, de som har ett varmt hjärta, de som vill vara extra noga med sina uppgifter, de som har en tendens att oroa sig eller grubblar över jobbet på fritiden, de som inte orkar med att ha några fritidsaktiviter längre, de som ibland tar till alkohol för att lugna nerverna, de som är tyngda av stora personliga förluster eller svåra barndoms trauma -- riskerar att sakta nötas ut. Det anses inte vara stressen i sig som är det farliga, utan ffa bristen på återhämtning. Att själv säga nej till uppgifter som riskerar att överväldiga en och att ta pauser är varje persons skyldighet, men ibland klarar vi inte av det själva.

Det som är farligt med insjuknandet i utmattningssyndrom är att det ofta kommer smygande och att personen själv inte ser att han eller hon börjar förändras. Ett av de första som faller bort är nämligen förmågan till perspektivbyte och omprioriteringar. Man blir fixerad på problemet framför näsan, får skygglappar. Dessa personer går inte och ber om sjukskrivning, däremot känner de sig ofta tvingade att gå till jobbet även på helgerna. De känner sig ibland tom ovanligt starka och pigga, men kan bli irriterade och avundsjuka på andra som inte gör sitt jobb ordentligt. De känner sig överlägsna och kan börja se ner på andra svaga människor, föga anar de att de själva är på ett sluttande plan. Ibland blir de påhejade eller utnyttjade av sina chefer och kolleger, i andra fall kan de bli ombedda att "vara rädda om sig". Det brukar dock vara som att hälla gasolin på en brand, personen blir bara arg och rädd för att det ska märkas att hon inte har 100% kontroll, och jobbar ännu hårdare.

"If you dont use it, you lose it" är en slogan som även gäller vår hjärna. När den utmattningsjuke kommer in i nästa stadium har han eller hon ignorerat sina egna varningssignaler om behov att vila och återhämta sig så länge att dessa system börjat "förtvina". Plötsligt går det inte längre att vila även personen vill och har massor med tid. Isället för lugn blir man rastlös och ännu mer irriterad. Sömnens kvalitet försämras, man vaknar lättare eller kan inte somna alls. I bästa fall söker personen nu hjälp av läkare och sjukskrivning kan diskuteras, det är av yttersta vikt att personen nu tvingas att vila så att återhämtningssystemet kan få en möjlighet att repa sig. Vanligtvis vägrar personen att låta sig sjukskrivas, de har ju för mycket ansvar på jobbet och allt skulle falla om hon inte var där . Ibland tar han/hon till alkohol, sömnmediciner, allsköns naturläkemedel eller antidepressiva för att kunna fortsätta att jobba, det riskerar dock bara att förvärra problemet på sikt.

När sömnen slagits ut börjar hjärnan ta skada på allvar. Vissa områden i hjärnan är väldigt känsliga för kronisk stress, specielt ett område som heter hippocampus (sjöhästen) och som är av central betydelse för inlärning och minne. Celldöden här leder till stora svårigheter med minne och inlärning lång tid framöver. Först när den drabbade inte längre minns det de borde minnas börjar personen bli medveten om att allt inte står rätt till. För en del har det då gått så långt att de inte kommer ihåg hur man sätter på kaffebryggaren. Nu kan ofta personen tänka sig att acceptera en kortare tids sjukskrivning, man tycker att man kanske behöver vila upp sig ett par veckor. Men när personen nu äntligen tvingas vila brukar allt det där andra, som man kunnat hålla ifrån sig, medan man flydde in i stressen att göra sig påmind. Utmattningsreaktionen övergår i depression. Depressionen svarar bara delvis på medicin eftersom minnesstörningen och koncentrationssvårigheterna beror på att hjärnans celler är allvarligt skadade. Precis som vid traumatiska hjärnskador går det att komma till baka, hjärnan har tack och lov en stor regenerationskapacitet. Men det tar lång tid och kräver, precis som vid traumatiska hjärnskador och stroke, målmedveten och tålamodskrävande rehabilitering.

Precis som inom så många andra områden är det därför mycket lönsamt med effektiva förebyggande åtgärder. Hellre en korttidssjukskrivning för mycket, än omfattande rehabiliteringsbehov av kroniska hjärnskador, med risk för självmord eller kronisk utslagning från arbetsmarkanden som konsekvens. Dessutom finns ju risk att nästa generation drabbas!  • Comments(1)//bloggen.resurs.be/#post1